Ak máte záujem o podnikanie, ale potrebujete poradiť alebo urýchliť naštartovanie vášho biznisu, sme tu pre vás. Začiatok podnikania nikdy nebol jednoduchší ako s využitím našich sprostredkovateľských služieb. V našej ponuke spoločností na predaj máme zoznam firiem, ktoré sú pripravené pre potenciálnych záujemcov. Firmy určené na predaj sa vyznačujú istými špecifickými znakmi. Ku každej spoločnosti je pridelený jej názov, sídlo, výška základného imania, ktorá je potrebná k podnikaniu, predmet alebo predmety podnikania, ktoré vypovedajú o oblasti pôsobenia jednotlivých spoločností. Jednotlivé údaje máte možnosť zmeniť a prispôsobiť ich vlastným potrebám a požiadavkám tak, ako vám to vyhovuje. Zmeny, pre ktoré sa rozhodnete sú zapísané do obchodného registra.

založenie spoločnosti formou online

Zápis do obchodného registra sa považuje za posledný krok v procese zakladania spoločností. O zápise do obchodného registra bude informovaní a daný deň znamená pre vás štart vášho podnikania a nasledovanie vášho podnikateľského plánu so zámerom dosiahnutia prosperity, zisku a napredovania spoločnosti. Zápisu do obchodného registra predchádza niekoľko krokov, ktoré je potrebné dodržať v súlade s legislatívou, ktorá platí v našej krajine. Ak sa chcete vyhnúť príprave zmlúv, dokumentov, kontaktu príslušných úradov, sme tu pre vás. Jednotlivé činnosti odvedieme za vás a vy sa zatiaľ môžete venovať iným aktivitám, ktoré vám dávajú zmysel a sú pre vás a vaše fungovanie dôležité. Predaj firmy je istý proces, ktorý nie je možné obísť.

naštartujte vaše podnikanie jednoducho a rýchlo

V databáze firiem určených na predaj nájdete spoločnosti, ktoré nikdy nepodnikali, takzvané ready made spoločnosti, ktoré sú pripravené k okamžitému predaju a umožňujú naštartovať vaše podnikanie do 24. hodín. Okrem tohto typu spoločností bez histórie, v ponuke firiem určených na predaj, nájdete aj firmy s históriou. Sú to spoločnosti, ktoré z istých dôvodov pozastavili podnikateľskú činnosť, majú isté meno, postavenie, značku na trhu ako aj zamestnancov, majetok, technológie a know-how. Vaše podnikanie je pripravené na úspech, so správnym nasadením, odhodlaním a vôľou pre danú vec to zvládnete výborne.