Do užívania sa odovzdávajú rozličné typy stavieb, nie sú to len rodinné či bytové domy, ale priemyselné stavby, ktorých náplň činnosti je spojená s výrobným procesom, pri ktorom je potrebné používať iba čistú kvalitnú vodu. Aby bola zaručená, pri kolaudácii sa vyžaduje jej akreditovaný kompletný rozbor. Rozbor vody si však môžu dať vykonať aj fyzické osoby, ktoré vlastnia studňu a nemajú vedomosť o tom, akú vodu z nej čerpajú. Rozbor môže byť fyzikálny a chemický, ktoré prinesú kompletný výsledok o stave kvality vody. Túto kompletnú analýzu vody si treba objednať kolaudačný rozbor vody u odborných firiem, ktoré sa tomu venujú a majú akreditáciu ju vykonávať.

Každodenné úkony s vodou

Kolaudácia, pri ktorej je nutné odovzdať aj kolaudačný rozbor vody, je súčasťou mnohých stavieb, preto je to už bežný úkon. Po objednaní tejto služby si príde pracovník oslovenej firmy odobrať vzorky vody odborným spôsobom. Odnesie ich do laboratória, ktoré je vybavené modernými a spoľahlivými prístrojmi, aby bol výsledok zaručený. Po vykonaný rozboru dostane objednávateľ protokol, ktorý pracovník vypracuje a objednávateľovi aj dostatočne vysvetlí. Ak budú výsledky negatívne, môže vám pracovník navrhnúť spôsoby vyriešenia nekvalitnej vody.

Úprava vody je možné mnohými metódami

Na zistenie kvality vody a prítomnosť látok v nej sa vykonáva mikrobiologický a biologický rozbor spolu s chemicko-fyzikálnym, pri nich sa dajú zistiť vode prítomné baktérie, enterokoky, živé organizmy, bezfarebné bičíkovce,, ale aj baktérie vláknité, mangánové či železité, ďalej mŕtve organizmy a podobne. Analýza môže potvrdiť aj prítomnosť amónnych iónov, chlóru, dusitanov, zistí vodivosť, teplotu, zápach, farbu či ph. Na kvalitu rozboru vody odborníkmi sa môžete spoľahnúť, vykonávajú ju na moderných presných prístrojoch, ktoré výsledok neskreslia, ale naopak, aspoň si tak objednávateľ môže následne nechať vodu upraviť požadovaným spôsobom, aby bola, zdravá, čistá a chutná. Je to predsa naša hlavná zložka života, tak si musíme jej kvalitu chrániť a vážiť.